entree

 

Aflevering 9    9-10-2006 t/m 29-10-2006

Voorbereiding op onraad

Nou het probleem van die grote ramen is tenminste verholpen dacht Kees. Hij had zin in koffie maar dat was wat lastig in deze situatie. Benieuwd hoe lang dit gaat duren. Plots bewoog de stoel tegen zijn linkerbeen, Kitty probeerde de kamer binnen te komen. 'Wacht even, dan maak ik ruimte!' riep Kees. Hij schoof de stoel over de voet van de schemerlamp en vervolgens richting Valentina, die daarmee lelijk klem kwam te zitten tegen het raam. Ja met zijn drieën is nu óók wat minder leuk dacht Kees. 'Kom binnen !' Kitty wurmde zich naar binnen.Ze zag er aandoenlijk lief uit in dat maffe maanpak en stofkap met bril. 'En hoe gaat het ?' vroeg Kees. 'Nou, 't wil niet echt vlotten, ik ben bang dat het nog wel even gaat duren'. 'En hoe lang is even ?' vroeg Kees ontstemd. 'Nou ja, weet ik veel, ze zouden het een uur geleden al klaar hebben, maar volgens mij staan ze nu nog op iemand anders te wachten'.


Driftig gaf kees een knal tegen het raam. 'AUAUAUAU!' schreeuwde Valentina. Geschrokken schoof Kees de stoel weer een stukje richting de deur, 'sorry Valentina', en wende zich weer tot Kitty, 'Maar ze kunnen toch niet van ons verwachten dat we de hele dag hier blijven zitten !!?' 'Het is voor ons eigen bestwil Kees, het risico is gewoon te groot, ze doen het voor onze veiligheid !' KNAL, de deur zat weer dicht, Kitty exit.

Ook mooi, de hele dag naar de klote, ha, en misschien nog langer ook. Zie je wel ik had hier ook een TV-aansluiting moeten maken. Buiten liep een meid met lang haar en semi-trendy kleren met een bord van dozenkarton boven haar hoofd. 'God is dood' stond er op. O was dat het....
oké alles onder contole
of moesten we toch in den haag zijn
iedereen die langs loopt doet alsof er niets aan de hand is

 
ministerie van binnenlandse zaken en koninklijke realtie's
heef toch initiatief genomen voor deze campagne


 

dat het doel is dat mensen voorbereid zijn op een ramp
rampen valllen niet te plannen
voorbereidingen wel
 

denk vooruit kees
wees bewust van de ricico's in je woonomgeving


weet hoe je je kan voorbereiden op een ramp
wat je daarvoor in huis moet hebben
wat je moet doen tijdens een ramp


 

 
of moesten we toch in den haag zijn
iedereen die langs loopt doet alsof er niets aan de hand is
oké alles onder controle 

Ou, fadamma sjdoo mng fad togn da sjdoelpood. Zad dang ak nad zoe tagn mng sjoda ta drokkng tamo! Ga Katts maa affn halpn mat da sjdanda lam an zaj tagn haa dad za do afsjdansjboedangng mod monamn…, had kloona haas ak da päja bogand zomataan an dad wo ak nat massn.


Ou! Kaas…, kak no toj oot … fadoora … ja dot  ma zaa mot ja aam … Ha zaj tach nat?! … noo, nataalak nat…, dat zoj haj noot dan. -Hasj vasjdand fo a lasj nasj zangoj lakasj-


Ha drooj ak ma no am… sjo kangk da tavoo hallamaal nat sjon! Sjdaada toms a ang? Mat ja angs no zang… angs aachng klaan haasj, allaang sjdaada nat ak da päja maa angk sjantom fang koongangang! Ou… Kaas kak no toj oot! mfff, tasj na za fo ha ang do da kakj kaag ak boona gan lachd maa. O shat, noo! Nat za dong… an sjäka! … Fazad ja Valandana doo tach… flach… Jo… dak tach… maa… maa… Kaas!? Nat za dong, pos no tach ak… mfff! … Ha fadoora no mok ak noj plosjn!

-No tan kalfasjon!-

 vorige aflevering terug naar inhoudsopgave volgende aflevering